Algemene voorwaarden

Slide
Algemene voorwaarden

Op al onze transacties zijn van toepassing de algemene leveringsvoorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen gedeponeerd ter griffe van de rechtbank Utrecht onder nummer 304/1995. Opdrachtgever verklaart door middel van ondertekening de tekst met de voorwaarden te hebben ontvangen. Levering van materiaal en/of uitvoering werk, materiaal moet voor levering op het bekende bank no staan, restant na oplevering vloer.

Indien het werk door ons wordt uitgevoerd dient u er zorg voor te dragen dat de vloer schoon, droog, vrij van oneffenheden, en vrij van meubels aan ons wordt aangeboden. Tevens kunnen er tijdens onze werkzaamheden geen andere bedrijven in de woning aan het werk zijn. Vrije doorgang besproken; begane grond. Indien takel of lift noodzakelijk is, zijn kosten/risico voor klant. De directie behoudt zich het recht, om reken en meet fouten achteraf te corrigeren.

Extra werkzaamheden bij u thuis, indien niet apart vermeld in de opdracht/offerte, zoals inkorten van deuren, op maat maken van keukenplinten en maken van luiken berekenen wij het uurtarief. Bij CV leiding die in de deklaag van u bouwvloer zijn verwerkt, dient de dikte van de afwerklaag (gemeten vanaf de bovenzijde van de leiding) minimaal 3 cm te zijn. Indien dit minder is, kan dit extreme krimp van het hout tot gevolg hebben. Daar wij niet kunnen controleren of deze 3 cm aanwezig is, kunnen wij hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld. Indien u de vloer zelf gaat plaatsen lees eerst zorgvuldig de leginstructie en stel indien gewenst aanvullend vragen. Controleer elk deel voor u deze plaatst. Verwerk geen delen die niet goed zijn maar ruil deze om.

Retour brengen van door ons geleverd materiaal kan tot uiterlijk 6 weken na afleverdatum. U dient de aankoop-bon te kunnen overhandigen.

Basis onderhoud van u vloer. Als u de vloer dweilt doe dit dan met het juiste schoonmaak/onderhoudsmiddel en dweil nooit te nat. Gebruik geen schoonmaak-onderhoudsmiddelen die wij niet voorschrijven, de garantie op u vloer kan komen te vervallen.

Buiten het normale onderhoud van u vloer, is het erg belangrijk dat u de relatieve luchtvochtigheid (ca.55/60%) in de ruimte waar de vloer ligt, regelmatig met een hygrometer controleert, zo nodig de luchtvochtigheid aan passen met een luchtbevochtiger. Bij grote afwijkingen kan hout gaan vervormen (naden gaan vertonen of bol gaan staan)

Voor alle vragen over het gebruik en onderhoud van u vloer of vragen met betrekking tot uw opdracht/offerte kunt u contact met ons opnemen.

Telefoon: 0294-418693
E-mail : info@viksvloeren.nl